dnbe_3D_no-svart-trykk

Vekk med notene

Arkiv

Geir Lysne får musikerne til å fjerne notestativet, for å skape ny musikk der og da.

geirlysne portrett 2I prosjektene som ledes av Geir Lysne handler det om å utfordre improvisasjonens kunst. Hver eneste blåser og slagverker våger seg helt i ytterkant av sin egen musikalske komfortsone. Både enkeltmusikere og orkesteret høster til gjengjeld både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og selvsagt egenutvikling.
- Ja, utviklingen er markant. Jeg har bestemt meg for at produksjonene skal være eksklusive for både publikum og musikerne, sier Lysne.
- Hva betyr det?
- Ingen øvelser eller konserter er like. De er faktisk veldig forskjellige innenfor ett og samme program.
Geir Lysne er innleid av Det Norske Blåseensemble som kurator for sanntidsmusikk, ett av orkesterets store satsningsområder. Musikken skapes i sann tid, eller akkurat der og da. Alle har en musikalsk ramme, men improviserer mye.
Lysne er mest kjent som jazzmusiker, komponist og storbandleder. Nå er han over seg av begeistring over hvordan han har lykkes med å få klassisk skolerte musikere til å spille fritt.
- Det var mange bleke musikeransiker å se da jeg sa at alle måtte improvisere. Men meg bekjent er det ingen andre klassiske orkestre i Norge som har spilt timeslange konserter uten noter, og uten avtaler om hvem som starter eller slutter eller hvilken retning musikken tar underveis. Det Norske Blåseensemble er orkesteret som tør, smiler han.