dnbe_3D_no-svart-trykk

Gode venner

Arkiv

Gode venner!

De nesten 200 aktive medlemmene i Det Norske Blåseensembles venneforening holder et imponerende høyt aktivitetsnivå. Som ambassadører, konsertverter, kakebakere og som levende reklame! Nylig avholdt venneforeningen årsmøte i Brygga Kultursal.  
DNBEV_Nyttstyre
Det nye styret (f.v.) Inger Blomsnes, Rino Andreassen, Gro Ohlgren, Dagfinn U. Larsen og Jorunn Torgersen
Samtidig med at Det Norske Blåseensemble ble opprettet i 2003 kom Venneforeningen til. En selvstendig uavhengig forening, som i over 15 år har jobbet for og med Det Norske Blåseensemble. Foreningens hovedoppgave er å spre informasjon om ensemblet, samt inspirere og støtte ensemblet og orkesterets musikere i arbeidet med å spre god og interessant musikk til Østfoldingen. Foreningen er åpen for alle som er interessert i Det Norske Blåseensemble.
 

Trommeslåtter og sanntidsmusikk

Denne måneden avholdt foreningen sitt årsmøte. Årsmøtet åpnet med underholdning orkesterets slagverker André Fjørtoft, som åpnet med en trommeslått med historiske røtter like langt tilbake som ensemblet har. Han viste også et lydhørt publikum hvordan han improviserer frem musikk i sanntid.

Leder Rino Andreassen kunne i styrets årsberetning fortelle om et aktivt styre, som har avholdt 10 styremøter i løpet av 2015 og har hatt rundt 40 saker på sakskartet. Det fleste sakene har omhandlet planlegging av aktiviteter i forbindelse med ensemblets konserter. Andreassen kunne også fortelle om en forening med solid økonomi, og interesserte medlemmer.
 

Vennemøter

Foreningen har gjennom fjoråret arrangert «vennemøter» for medlemmene i forbindelse med ensemblets konserter. Et høydepunkt som ble tatt frem var kåseri med Anno-deltager, haldenser og historisk interesserte Carl-Arne Meyer Melin. Carl-Arne deltok på et vennemøte i forkant av en av ensembelets barokkonserter i Fredrikshalds Teater.
 

Viktig for ensemblet

Christer Elnes, markedsansvarlig i DNBE, kunne under årsmøte fortelle de fremmøte at Venneforeningen er viktig for ensemblet. Både med de praktiske oppgavene vennene hjelper til med på konsertene, men de er også en viktig og stor publikumsgruppe. Og selvfølgelig blir det alltid satt pris på når noen av vennene kommer innom en øvelse med nybakte kaker.
 

Det nye styret

Årsberetning, regnskap og revisjonsrapport og ikke minst den nye styresammensetningen ble godkjent av årsmøtet. Rino Andreassen tok gjenvalg som styreleder, og fikk med seg Jorunn Torgersen som nestleder, Kåre Haug som sekretær, kasserer Dagfinn U. Larsen, styremedlem Inger Blomsnes, varamedlem Gro Ohlgren og som representant for musikerne Roger Fjeldet / André Fjørtoft.