dnbe_3D_no-svart-trykk

Blows Against The System

Arkiv

Paneldebatt
Blows against the system; deltagere i paneldebatt f.h.: Peter Tornquist, Therese Birkelund Ulvo, Geir Lysne, Kate Augestad og Torgny Amdam (moderator).

Blows against the system

Paneldebatt på Sentralen, Oslo, 2016;
 
 – Is tradition sacred or must it be assaulted in order to survive?, spør Rob Young, leder i Ultima Academy, og åpner for en høyst aktuell debatt på Sentralen i Oslo. 
RobYoung
Rob Young, Ultima Academy
For hvordan håndterer dagens musikalske institusjoner å ivareta tradisjonene, samtidig som man bryter forbi de begrensningene tradisjonene setter?
 
Rektor ved Norges Musikkhøgskole, Peter Tornquist, åpner sin replikk med å skryte av begge ensemblene representert i panelet.
 
–  Sjøforsvarets musikkorps og spesielt Det Norske Blåseensemble går begge
foran når det gjelder å fornye seg. Førstnevnte med sin mangeårige satsning på samtidsmusikk og sistnevnte med sin sanntidssatsning. Disse aktørene er unntakene i norsk musikkliv i dag. For øvrig finnes det stort rom for utvikling, mener Tornquist. 
Blant annet belyser han sin egen rolle, og om hvordan man best bør fornye musikkutdanningen.
 
– Studentene må også utfordres på sitt kunstsyn. Hva vil de med å være musikere? Blant annet er improvisasjon et eget emne ved Musikkhøgskolen. Vi ønsker ikke å formattere musikere, men å gjøre de rustet til musikalsk å drive institusjonene videre, forklarer han.
 

Musikerens kunstneriske frihet

 
Kurator for Det Norske Blåseensembles sanntidssatsning, Geir Lysne, understreker at ensemblet har både tradisjon og nyskapning som hovedsatsningsområder. Når det gjelder sanntidssatsningen vektlegger han betydningen av å la musikerne selv ta alle de kunstneriske avgjørelsene. I fri klassisk improvisasjon, og uten Lysne som «soundpainter», overlater han musikerne til å stole på hverandre, seg selv og sitt eget musikalske begrepsapparat – sin verktøykasse.  
 
– De utvikler egen kunstnerisk bevissthet over hva de selv vil. Disse er utelukkende klassisk utdannede musikere.  Det er deres språk og det de har i ryggmargen. Hvorfor skal de lære et nytt språk de ikke har et forhold til?, spør Lysne.
 
 
PeterTornquist
Peter Tornquist, Norges Musikkhøgskole

Ensemblets kunstneriske tydelighet

 
Moderator Torgny Amdam spør om Europa for øvrig også sliter med de samme utfordringene – å bryte med begrensningene tradisjonen setter. Tornquist svarer bekreftende og trekker frem Holland og England som eksempler på land der økonomien har ført til flere brutale nedleggelser av institusjonsorkestre. De gjenstående har tydeligere krav på seg om at man må tenke annerledes, og å være klarere ovenfor publikum.
– I utdanningssektoren her hjemme har man hørt begrepet ’The fat cat’, smiler Tornquist. Og forsetter: – Det henviser betimelig nok til en rekke ulike tilskuddsordninger – et handlingsrom – som setter oss i en særstilling. Vi må utfordre det norske institusjonsfeltet til å bruke dette handlingsrommet. Kunstnerisk tydelighet er det man lykkes med, sier Tornquist.
 
– Rett og slett ’blow against the system’?, spør moderator.
 
– Da spør jeg: er the system modent til å ta the blow?, avslutter Tornquist.
ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival
er en årlig musikkfestival i Oslo for samtidsmusikk og relaterte kunstarter. Ultima ble etablert i 1990 da Foreningen Ny Musikk arrangerte Verdensmusikkdagene i Oslo. Fra 2006 er festivalen en knutepunktinstitusjon med finansiering av Kulturdepartementet (60%) og Oslo kommune (40%).
Ultima er medlem av nettverket Réseau Varèse – en sammenslutning for de største samtidsmusikk og samtidskunstfestivalene i Europa.

www.ultima.no
 
Ulitma academy
Ultima Academy er et internasjonal symposium som foregår parrallelt med Ultimafestivalen. Symposiet presenterer et spenn av forelesninger, workshops og debatter som gir deltagerene en innsikt i sammenhengen mellom samtidsmusikk i teori og praksis.