dnbe_3D_no-svart-trykk
gaveforsterkningsordningen
Fyrverkerikonsert 2017, foto: Jan-Petter Dahl / Nordic Media Lab

Gavepakke til Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseensemble mottok i dag gladmeldingen om at vi er tildelt 225 000 kr fra regjeringens gaveforsterkningsordning. Pengene kommer som et resultat av gavetildelinger til DNBE fra Sparebankstiftelsen Halden, Berg Sparebank og Dextra Musica / Sparebankstiftelsen.
Nytilsatt direktør i Det Norske Blåseensemble Thorstein Granly er strålende fornøyd med nyhetene.

 – Det er spennende å se at samarbeidet med Sparebankstiftelsen Halden og Berg Sparebank for å nå ut til nye publikumsgrupper også skaper ringvirkninger på nasjonalt plan. Vi er også glade for at Dextra Musica / Sparebankstiftelsen DNB støtter vårt nybrottsarbeid med sanntidsmusikken. Denne satsingen begynner nå for alvor også å bli lagt merke til i utlandet og vil kreve mer ressurser fremover. Gladmeldingen fra regjeringen kunne derfor ikke kommet på et mer kjærkomment tidspunkt, sier Granly.
 
Fra kulturdepartementet heter det:

Regjeringa aukar gåveforsterkingsordninga med 8 millionar kroner i år. Pengane kjem i tillegg til den opphavelege ramma for 2017. Total ramme for ordninga blir med dette 59,1 millionar kroner i år. Auken gjer rom for ytterlegare forsterking av 19 gåver i 2017. «Gåveforsterkingsordninga er særs vellukka. Det er så stor interesse at det står mange mottakarar i kø så difor legg vi no på åtte millionar kroner frå spelemidla til kultur, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.  
 
I Østfold mottar Det Norske Blåseensemble 225 000 kroner i gaveforsterking basert på pengegaver på til sammen 900 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Halden og Berg Sparebank. Gavene skal gå til nysatsinga Sanntidsmusikk og arbeidet med å utvikle den årlige havnekonserten i Halden.
 
Om gaveforsterkningsordningen
Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen for museum i 2014, som et ledd i arbeidet med å styrke den private finansieringen av kulturlivet.
Fra og med 2016 ble målgruppa for ordningen utvidet til å gjelde alle kunst- og kulturformål.

Ordningen går ut på at staten gir et tilskudd på 25 prosent av verdien på gaver fra privat givere og stiftelser. Det er kulturdepartementet som administrerer ordningen. 

andre relaterte nyheter

veronicavangroningen-DNBE2019-5
Session
Halden Sessions
LES MER
980x650_stian14_3
Klassisk, Annet
Haydns Trompetkonsert slik du aldri før har hørt den
LES MER
eickbrygga
Session, Annet
Det Norske Blåseensemble med Mathias Eick klare for Elbjazz2020
LES MER