Sparre%20Dahl_980x650
Mozart Messe i c-moll; Det Norske Blåseensemble dirigent Tone Bianca Sparre Dahl .

Tone Bianca Sparre Dahl

Dirigent

Tone Bianca Sparre Dahl tok diplomeksamen i dirigering ved Norges Musikkhøgskole i 1991. Hun har siden undervist ved skolen og er nå ansatt som førsteamanuensis.  
Hun mottar Statens tiårige arbeidsstipend for etablerte kunstnere fra 2014.
 
Tone har ledet en rekke kor på høyt nivå og gjort mange store produksjoner for kor og orkester, bl.a med Bærum Symfoniorkester, Universitetets Symfoniorkester, Drammen symfoniorkester, Forsvarets Stabsmusikk og Det norske Blåseensemble – ved siden av sammensatte profesjonelle orkestre. Hun har vært dirigent for Schola Cantorum siden 2002, og startet i år kammerkoret Ymir. 
 
Tone er mye brukt som instruktør for dirigenter og kor nasjonalt og internasjonalt, og som foredragsholder innenfor temaet kommunikasjon mellom kor og dirigent. 
 
 
Det Norske Blåseensemble
Tollbugata 4-6, 1767 Halden, P.B. 122,
N-1751 Halden, Norway
TEL: +47 69 17 82 50 (09.00-15.00)
HOVEDSPONSOR:
KynCMYK%20lang_ramme_2017